Het informeren van bezoekers op de begraafplaats is van groot belang. Een plattegrond, de werkzaamheden welke gepland staan etc.
Informatiekasten staan veelal bij de entree van de begraafplaats maar wij zien ook de behoefte om op de begraafplaats te informeren over een bloemen plukveld of over hoe om te gaan met afval. Dat vraagt om maatwerk en da’s dus DELTA.